Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostepności

Deklaracja dostepności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7 w Warszawie

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie              w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7.

 • Data publikacji strony internetowej: [2018-04-29]
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2021-03-18]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: [2021-03-26]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Łukawski, mos7ochota@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 822 66 07. Tą samą drogą można składać wnioski                               o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji                          w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

W odległości ok. 200 m od budynku znajduje się przystanek linii autobusowych 128, 186, 414 ok 400 m od budynku znajdują się przystanki tramwajowe linii 7,9,15.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy Geodetów. Wejście na teren placówki przez furtkę o szerokości 105 cm. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście główne do budynku schodami lub podjazdem dla wózków. Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się recepcja. Pracownicy placówki znajdujący się w recepcji służą informacją oraz pomocą w dalszym poruszaniu się po budynku.

Sekretariat i gabinet dyrektora znajduje się na końcu korytarza po skręcie w lewo (pierwsze drzwi po prawej stronie).

W budynku drzwi wejściowe i korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób                             na wózkach inwalidzkich.

Do sekretariatu placówki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem                                  po uprzednim zgłoszeniu tego faktu.

Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą być również obsłużone bez konieczności wchodzenia do budynku.

W placówce nie ma tłumacza języka migowego oraz pętli magnetycznej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawionymi”) w celu załatwienia sprawy w placówce są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usług tłumacza migowego lub wskazać inną metodę komunikowania się,                         co najmniej na 7 dni przed planowaną wizytą w placówce kontaktując się pracownikiem sekretariatu (preferowana forma mail) podając datę oraz godzinę wizyty w ośrodku oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia placówka zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożności załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazania na inną formę jego realizacji.

 

 

 
 
Wprowadził Bielecka Dorota (Przedszkole nr 305) 26-03-2021
Aktualizujący Bielecka Dorota (Przedszkole nr 305) 26-03-2021
Zatwierdzający Łukawski Piotr 26-03-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-03-2021
Liczba odwiedzin: 172